REGULAMIN KONKURSU

Stowarzyszenia Fotograficznego Camera


Miesięczny konkurs fotograficzny realizowany jest przez Stowarzyszenie Fotograficzne Camera dla członków tegoż stowarzyszenia jak i sympatyków. Konkurs dotyczy dowolnych lub opatrzonych tematem zdarzeń fotograficznych.  Cykl konkursowy zamyka się w ciągu jednego miesiąca.


Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i obwarowane n/n. regulaminem.
 1. Każdy uczestnik może w terminie 15 dni (tj do 15 danego miesiąca godziny 24.00) wysłać na konkurs 3 (trzy) dowolne zdjęcia.

 2. Zdjęcia należy wysyłać tylko i wyłącznie na konto sf.camera14@gmail.com  koniecznie w temacie wiadomości  e-mail wpisując konkurs-bieżący miesiąc lub temat konkursu np. dla miesiąca września wpis będzie wygląda:konkurs-wrzesień (wielkość liter dowolna).

 3. W pierwszej linijce tekstu należy  podać: imię i nazwisko, w kolejnych linijkach tekstu: tytuł zdjęć  (układ wpisu w e-mail'u  dla poprawnej pracy skryptów opracowanych dla Konkursu jest krytyczny i nie powinien być zmieniany). Niepoprawny wpisy powoduje w weryfikacji odrzucenie zdjęcia.

 4. Zdjęcie wysyłane na konkurs należy przygotować do formatu: JPG ; 1200 piksli dłuższy bok; rozdzielczość 72dpi, nie mogą zawierać znaków wodnych.

 5. Wraz z uczestnictwem autor deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie do każdego zdjęcia, niezależnie od roszczeń i praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na korzystanie bezpłatnie ze zdjęć podpisanych jego nazwiskiem przez stowarzyszenie tylko i wyłącznie na stronie stronie-portalu, wystawach, prezentacjach stowarzyszenia w celach konkursowych.(np. ogłoszenia wyników i prezentacji zwycięzców).

 6. Ponadto praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

  1. nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
  3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
  4. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku;
  5. nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
 7. Oceniamy każde zdjęcie w skali punktowej od 0 do 5 (czym wyższa ocena tym wyżej ocenione zostało zdjęcie). Zdjęcie które otrzyma najwięcej punktów wygrywa konkurs. Na ostatniej stronie w formularzu jest miejsce gdzie można uzasadnić swój wybór, lub wypowiedzieć się na temat zdjęć biorących udział w konkursie.

 8. Adres email weryfikujący uprawnienia do głosowania, a który wpisujemy na ostatniej stronie formularza musi być zgodny z podanym w stowarzyszeniu do korespondencji służbowej. Na podstawie tegoż adresu następuje weryfikacja uprawnień do głosowania w konkursie.

 9. Do członków stowarzyszenia (sympatyków, uczestników) po 15-tym każdego miesiąca zostaną wysłane formularze do głosowania, które należy wypełnić w sposób właściwy i  zgodny z informacją zawartą w formularzu.

 10. Istnieje możliwość dopuszczenia sympatyków stowarzyszenia do udziału w konkursie fotograficznym, jednak warunkiem koniecznym jest przesłanie na adres e-mail:  sf.camera14@gmail.com oświadczenia: Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursach fotograficznych Stowarzyszenia Camera: nick -xxxxxxx; e-mail :xxxxxxx Nigdy nie żądamy haseł do kont (W/w. punkt nie dotyczy członków Stowarzyszenia).

 11. Zdjęcia na które głosujemy znajdować się będą w bieżącej witrynie zakładce KONKURS FOTOGRAFICZNY.

 12. Głosowanie kończy się 25 każdego miesiąca o godzinie 24.00 .

 13. Wyniki będą ogłaszane witrynie stowarzyszenia w zakładce WYNIKI KONKURSU, FaceBook Camera https://www.facebook.com/camera.boleslawiec ), blogu  (http://stowarzyszeniecamera.blogspot.com/) do końca każdego miesiąca.

 14. Zwycięskie prace jak i zwycięzcy z poszczególnych miesięcznych konkursów prezentowani będą w zakładce WYNIKI KONKURSU.

 15. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest satysfakcja z uczestnictwa, zwycięstwa oraz prawo zaproponowania tematu konkursu w następnym miesiącu.

 16. Wszystkie niejasności, spory, rozstrzygane będą przez zarząd stowarzyszenia na podstawie n/n. regulaminu.

 17. Stowarzyszenie nie jest nastawione na cele komercyjne przy realizacji konkursu.

 18. Organizatorzy konkursu nie nabywają żadnych praw co do zdjęć i nie są reprezentantami autorów zdjęć,

 19. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone!


ŻYCZYMY POWODZENIA W ZMAGANIACH FOTOGRAFICZNYCH