niedziela, 17 kwietnia 2016

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

   W dniu 11 kwietnia 2016 roku w sali CIK ORZEŁ w Bolesławcu odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Fotograficznego „ CAMERA ”. Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Sidorowicz. Prezes zaproponował następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu, 
  2. Uchwalenie porządku obrad, 
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, 
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2015, Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r., 
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i udzielenie zarządowi stowarzyszenia absolutorium, 
  6. Dyskusja, wystąpienia nt. "PLENER FOTOGRAFICZNY ŁAGÓW'16", 
  7. Dyskusja, wystąpienia nt. "WYSTAWA PRAC FOTOGRAFICZNYCH 2016", 
  8. Dyskusja, wystąpienia nt. "Martwe dusze w stowarzyszeniu", 
  9. Dyskusja, wnioski, 
  10. Zamknięcie obrad. 
   Przewodniczący Zebrania stwierdził że Walne Zebranie Stowarzyszenia posiada kworum i jest prawomocne.    Realizując punkty zebrania przyjęto jednogłośnie sprawozdanie finansowe i udzielono zarządowi absolutorium przez aklamację.
   W dyskusji ustalono zakres działań i zajęć podczas "PLENERU FOTOGRAFICZNEGO ŁAGÓW'16".
   Realizując temat "Martwe dusze w stowarzyszeniu" w wyniku dyskusji zgodnie z §17 Statutu Stowarzyszenia Fotograficznego jako przyczynę podając kilkuletnie nieuiszczenie składek członkowskich oraz brak aktywności w działalności na rzecz stowarzyszenia, nie uczestniczenie w zebraniach i przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie - zebranie jednogłośnie podjęło decyzje o skreśleniu ich z listy członków stowarzyszenia.
   Ponadto zebrania podjęto decyzje w sprawie kontynuacji przedsięwzięć związanych z comiesięcznym konkursem fotograficznym i rozszerzeniu go na konkurs fotograficzny prowadzony w ramach CIK ORZEŁ na tradycyjnych nośnikach fotografii (nośnik papierowy).
   Przedyskutowano także możliwości prowadzenia stałych szkoleń prowadzonych przez znanych fotografików naszego regionu jak i kraju.
   Na tym zebranie zakończono.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz