niedziela, 17 kwietnia 2016

Wyniki Konkursu KWIECIEŃ'16

   Konkurs Fotograficzny KWIECIEŃ'16 dobiegł końca.
A oto wyniki:
OFICJALNE WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Kwiecień 2016 ROK
MIEJSCE ZDJĘCIE OPIS
ZD11_4'16

tytuł zdjęcia
Sen
autor: Krzysztof 
Łukasiewicz
punktów: 62
ZD23_4'16

tytuł zdjęcia
Wschód słońca
autor: Jerzy Paluszczyszyn
punktów: 58
ZD06_4'16

tytuł zdjęcia
Serce
autor:  Bartosz Witaszczyk
punktów: 56


Dalsze miejsca jak w wykresie.


Trochę statystyki:
 • 11    - autorów
 • 28    - minimalna liczba przyznanych punktów
 • 62    - maksymalna liczba przyznanych punktów
 • 29    - liczba zdjęć w konkursie
 • 16    - liczba głosujących
 • 16    - liczba głosów ważnych
 • 4,87    - procent punktów oddanych na zwycięskie zdjęcie
 • 1    - zwycięzca
 • 1273    - liczba wszystkich przyznanych punków
 • 2320    - maksymalna możliwa do przyznania liczba punktów
 • 43,90    - średnia liczba przyznanych punktów
 • 54,87    - procent wykorzystanych w głosowaniu punktów
 • 13    - liczba zdjęć które otrzymały punkty powyżej średniej
 • 674    - suma punktów jakie otrzymały zdjęcia plasujące się powyżej średniej

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

   W dniu 11 kwietnia 2016 roku w sali CIK ORZEŁ w Bolesławcu odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Fotograficznego „ CAMERA ”. Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Sidorowicz. Prezes zaproponował następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu, 
 2. Uchwalenie porządku obrad, 
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, 
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2015, Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r., 
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i udzielenie zarządowi stowarzyszenia absolutorium, 
 6. Dyskusja, wystąpienia nt. "PLENER FOTOGRAFICZNY ŁAGÓW'16", 
 7. Dyskusja, wystąpienia nt. "WYSTAWA PRAC FOTOGRAFICZNYCH 2016", 
 8. Dyskusja, wystąpienia nt. "Martwe dusze w stowarzyszeniu", 
 9. Dyskusja, wnioski, 
 10. Zamknięcie obrad. 
   Przewodniczący Zebrania stwierdził że Walne Zebranie Stowarzyszenia posiada kworum i jest prawomocne.    Realizując punkty zebrania przyjęto jednogłośnie sprawozdanie finansowe i udzielono zarządowi absolutorium przez aklamację.
   W dyskusji ustalono zakres działań i zajęć podczas "PLENERU FOTOGRAFICZNEGO ŁAGÓW'16".
   Realizując temat "Martwe dusze w stowarzyszeniu" w wyniku dyskusji zgodnie z §17 Statutu Stowarzyszenia Fotograficznego jako przyczynę podając kilkuletnie nieuiszczenie składek członkowskich oraz brak aktywności w działalności na rzecz stowarzyszenia, nie uczestniczenie w zebraniach i przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie - zebranie jednogłośnie podjęło decyzje o skreśleniu ich z listy członków stowarzyszenia.
   Ponadto zebrania podjęto decyzje w sprawie kontynuacji przedsięwzięć związanych z comiesięcznym konkursem fotograficznym i rozszerzeniu go na konkurs fotograficzny prowadzony w ramach CIK ORZEŁ na tradycyjnych nośnikach fotografii (nośnik papierowy).
   Przedyskutowano także możliwości prowadzenia stałych szkoleń prowadzonych przez znanych fotografików naszego regionu jak i kraju.
   Na tym zebranie zakończono.

sobota, 16 kwietnia 2016


ZWYCIĘSKIE ZDJĘCIA W MIESIĘCZNYCH KONKURSACH FOTOGRAFICZNYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU


STYCZEŃ 2016 ROK
ZdjęcieOpis zdjęciaPrezentacja zdjęć konkursowych
ZD08_1'16

tytuł zdjęcia:
Dama z cygarem

autor: Jerzy Paluszczyszyn
punktów: 47 / 272


Prezentacja wszystkich zdjęć konkursowych biorących udział w komkursie w miesiącu styczniu
LUTY 2016 ROK
ZdjęcieOpis zdjęciaPrezentacja zdjęć konkursowych
ZD08_2'16

tytuł zdjęcia:
B / N

autor: Arkadiusz Mioduszewski
punktów: 64 / 819


Prezentacja wszystkich zdjęć konkursowych biorących udział w konkursie w miesiącu luty
MARZEC 2016 ROK
ZdjęcieOpis zdjęciaPrezentacja zdjęć konkursowych
ZD15_3'16

tytuł zdjęcia:
Bolesławiec

autor: Bartosz Witaszczyk
punktów: 70 / 1615


Prezentacja wszystkich zdjęć konkursowych biorących udział w konkursie w miesiącu marcuMIESIĘCZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY KWIECIEŃ'16

MIESIĘCZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
KWIECIEŃ'16
Wybierz zdjęcie i oddaj na nie głos za pomocą formularza przesłanego do Ciebie e-mail'em lub znajdującego się w stopce witryny. Oceniamy każde zdjęcie w skali od 0 do 5. Oprócz oddanie głosu możemy w komentarzu uzasadnić swój wybór ( mile widziane). Zapraszamy do zabawy. Więcej informacji uzyskasz w zakładce REGULAMIN

ZD01_4'16
Przemijanie
ZD02_4'16
b/n
ZD03_4'16
Kum
ZD04_4'16
Myśliciel
ZD05_4'16
b/n
ZD06_4'16
Serce
ZD07_4'16
Wymyk
ZD08_4'16
Szafran
ZD09_4'16
Twórca
ZD10_4'16
Tunel
ZD11_4'16
Sen
ZD12_4'16
Krzyżna
ZD13_4'16
Zachód słońca
nad Bolesławcem
ZD14_4'16
b/n
ZD15_4'16
Bez uśmiechu...
ZD16_4'16
Krajobraz
ZD17_4'16
b/n
ZD18_4'16
Czerna
ZD19_4'16
W górach
ZD20_4'16
Nazwa
ZD21_4'16
Zioło
ZD22_4'16
Panorama
ZD23_4'16
Wschód słońca
ZD24_4'16
Stare miasto
ZD25_4'16
Górski potok
ZD26_4'16
Foto Fix
ZD27_4'16
Kwiecień 1
ZD28_4'16
Latarnia
ZD29_4'16
Kwiecień 2