O nas
Naszym celem jest:

  1. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii.
  2. Działanie na rzecz integracji i zbliżenia kulturowego Polski z innymi krajami, w szczególności z krajami Unii Europejskiej, poprzez projekty i akcje związane z popularyzacją fotografii oraz sztuk plastycznych.
  3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  4. Prowadzenie działalności edukacyjnej - prowadzenie szkoleń i kursów.
  5. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju intelektualnego młodzieży i dorosłych.
  7. Integracja i tworzenie inicjatyw związanych z fotografią oraz wszelkimi dziedzinami kultury i sztuki.
  8. Ochrona praw autorskich związanych z produktami kreowanymi i wspieranymi przez Stowarzyszenie.


W dniu 5 czerwca 2018 roku wybrane zostały  władze Stowarzyszenia.


Prezes Stowarzyszenia - Jerzy Paluszczyszyn
Wiceprezes Stowarzyszenia - Grzegorz Sidorowicz
Sekretarz - Iwona Champlewska
Skarbnik - Krzysztof Jędrzejczyk
Członek zarządu - Jarosław Cembrowicz

Skład  komisji rewizyjnej :
Rafał Klimek - ­ przewodnicząca komisji rewizyjnej
Agnieszka Karczmarz ­ - członek komisji rewizyjnej
Piotr Koza ­ - członek komisji rewizyjnejSprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2019 rok.
<< Tutaj dostęp>>