piątek, 29 maja 2020

Wyniki konkursu „Z ODMĘTÓW SZUFLADY”

Wyniki konkursu „Z ODMĘTÓW SZUFLADY”


Kolejny internetowy konkurs fotograficzny mamy już za sobą. Do konkursu miesiąca zorganizowanego przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zgłoszono 19 zdjęć, które zostały poddane ocenie przeprowadzonej w formie głosowania internetowego oraz ocenie niezależnego jury w składzie: Jana Trawniczek - propagator i miłośnik fotografii, Janusz Moniatowicz - członek ZPAF.
Decyzją JURY za najlepszą fotografię uznano pracę Pawła Brzezickiego zatytułowaną „1850 npm.”, zdjęcie uzyskało 19 z 20 możliwych do uzyskania punktów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz osobom głosującym.
Gratulujemy zwycięzcy - nagroda do odbioru MUZEUM CERAMIKI
Autorzy zdjęć na najlepsze zdjęcie konkursu nominowali zdjęcie Krzysztofa Łukasiewicza zatytułowane "Porządek 1".
W miesiącu czerwcu organizujemy jak zwykle wspólnie z MUZEUM CERAMIKI konkurs tematyczny "Na długim czasie". Regulamin Konkursu już niebawem.


Oficjalne wyniki w konkursie fotograficznym
Miejsce Nr.
Zdjęcie
Autor Tytuł Punkty
1ZK052007Paweł Brzezicki1850 npm.19
2ZK052004Krzysztof ŁukasiewiczPORZĄDEK 217
3ZK052003Krzysztof ŁukasiewiczPORZĄDEK 116
4ZK052010Jarosław CembrowiczB-N16
5ZK052019Jerzy PaluszczyszynDAMA Z CYGAREM16
6ZK052005Iwona ChamplewskaKROPLE15
7ZK052011Jarosław CembrowiczB-N13
8ZK052012Julia DrzewieckaFILMOWY ZACHÓD13
9ZK052017Miłosz CiechanowiczSZUFLADA CZASU13
10ZK052018Jerzy PaluszczyszynCZAS NA MICHĘ13
11ZK052001Magdalena GałkiewiczŚNIEŻNE KOTŁY 110
12ZK052009Paweł BrzezickiPUERTO DE LA CRUZ10
13ZK052014Grzegorz SidorowiczKWADRATURA KOŁA10
14ZK052016Miłosz CiechanowiczCHWILE10
15ZK052013Julia DrzewieckaPOWRÓT DO PRZESZŁOŚCI8
16ZK052006Iwona ChamplewskaWODA7
17ZK052008Paweł BrzezickiHIPSZAŃSCY KOCHANKOWIE7
18ZK052002Magdalena GałkiewiczŚNIEŻNE KOTŁY 26
19ZK052015Grzegorz SidorowiczCYTRYNOWY WIDELEC6
>
*) - kliknij na wykres w celu jego powiększenia


*) - kliknij na wykres w celu jego powiększenia*) - kliknij na wykres w celu jego powiększeniaczwartek, 28 maja 2020

kONKURS "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"


ZDJĘCIA KONKURSOWE W KONKURSIE FOTOGRAFICZN
MAJ'20 "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"
ZK052001 ZK052002 ZK052003 ZK052004
ZK052005 ZK052006 ZK052007 ZK052008
ZK052009 ZK052010 ZK052011 ZK052012
ZK052013 ZK052014 ZK052015 ZK052016
ZK052017 ZK052018 ZK052019 ZK0520xx

niedziela, 17 maja 2020

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"Konkurs fotograficzny miesiąca (zwany dalej konkursem) realizowany jest przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” przy współudziale Muzeum Ceramiki w formie FULL OPEN. Cykl konkursowy zamyka się w okresie trwania jednego miesiąca (od ogłoszenia do rozstrzygnięcia).
Każdy uczestnik może w określonym przez organizatora terminie wysłać na konkurs 2 (dwa) zdjęcia.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i podlega następującemu regulaminowi:
 1. Warunki które należy spełnić:
  1. Zdjęcia należy wysyłać tylko i wyłącznie na adres głównego organizatora SF „Camera” sf.camera14@google.com,
  2. Do załącznika maila załączyć max 2 zdjęcia, jako nazwę pliku podać tytuł zdjęcia.
 2. W temacie wiadomości e-mail należy podać w kolejności:
  1. Kategorie w której się startuje ( LAUREAT* / AMATOR** ),
  2. Po dwukropku - temat konkursu,
 3. W tekście wiadomości należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuły zdjęć,
  3. e-mail kontaktowy.
 4. Zdjęcie wysłane na konkurs należy przygotować:
  1. w formacie: JPG; 1200 pikseli dłuższy bok; rozdzielczość 72 dpi,
  2. zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych,
  3. załączone zdjęcia w postaci plików muszą być opatrzone tytułem nadanym przez autora, przy braku tematu imieniem i nazwiskiem.
Podanie powyższych danych (pkt. 2; 3; 4) konieczne jest do przeprowadzenia weryfikacji uprawnień do głosowania w grupach.
Wraz z przystąpieniem do konkursu autor zdjęć deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie do każdego zdjęcia, niezależnie od roszczeń i praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego zdjęć przez SF „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, na wystawach, w prezentacjach, materiałach informacyjnych i promujących niniejszy konkurs.

Praca zgłoszona do konkursu powinna spełniać warunki:
 • nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
 • nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku;
 • nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
Zdjęcia oceniane będą w trzech etapach:
 • przez niezależne jury powołane przez organizatorów,
 • przez autorów zdjęć,
 • przez internautów.
Jury oceniać będzie zdjęcia w formie elektronicznej (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej) w skali punktowej od 0 do 10. Nagrodzony zostanie autor, którego zdjęcie uzyska największą ilość punktów i ich ocena jest niezależna od głosowania internetowego.
Uczestnicy konkursu, oceniać będą zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5.
Internauci oceniać będą zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5 w każdej kategorii.
Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularzy, które zostaną rozesłane do uczestników konkursu po zakończeniu naboru zdjęć.
Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów (głosami jury i uczestników konkursu) w obrębie danej kategorii wygrywa. Jury może podjąć decyzję arbitralnie, niezależnie od decyzji głosujących internetowo.
Każdy z uczestników będzie miał prawo do umotywowania swojej oceny. Adres e-mail będzie weryfikował uprawnienia do głosowania i musi być podany w formularzu. Zdjęcia na które głosujemy jak i wyniki prezentowane będą na stronie SF „Camera” oraz na stronie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
Wszystkie niejasności, spory, rozstrzygane będą przez zarząd SF „Camera” i przedstawicieli Muzeum Ceramiki na podstawie n/n. regulaminu.
Organizatorzy nie prowadzą konkursu w celach komercyjnych. Organizatorzy konkursu nie nabywają żadnych praw co do zdjęć i nie są reprezentantami autorów zdjęć. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

* LAUREAT osoba, która zdobyła wcześniej za wysłane na konkurs “Z odmętów szuflady” zdjęcie nagrodę lub wyróżnienie w jakimkolwiek konkursie fotograficznym lub osoba, której zdjęcie było prezentowane na wystawie.
** AMATOR miłośnik fotografowania, a w tym przypadku osoba zgłaszająca do konkursu “Z odmętów szuflady” zdjęcie do taj pory nienagrodzone.

Terminy etapów konkursu "Z ODMĘTÓW SZUFLADY"
 • ogłoszenie konkursu 5.05.2020 / 15:00
 • nadsyłanie zdjęć do 15.05.2020 / 24:00
 • ocena prac (głosowanie) do 25.05.2020 / 24:00
 • ogłoszenie wyników 29.05.2020 / 15:00
 • /

poniedziałek, 4 maja 2020

Wyniki konkursu „We wnętrzu”

Wyniki konkursu „We wnętrzu”


Kwietniowy internetowy konkurs fotograficzny spotkał się dużym zainteresowaniem. Do konkursu miesiąca zorganizowanego przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zgłoszono 67 zdjęć, które zostały poddane ocenie przeprowadzonej w formie głosowania internetowego oraz ocenie niezależnego jury w składzie: Jana Trawniczek - propagator i miłośnik fotografii, Janusz Moniatowicz - członek ZPAF i Tadeusz Prociak – fotograf z wieloletnim stażem.
Decyzją głosujących za najlepszą fotografię uznano pracę Amelii Mareckiej zatytułowaną „Światło uciekające z wnętrza”, zdjęcie uzyskało 167 punktów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie oraz głosującym.
Gratulujemy zwycięzcy! Jednocześnie zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym majowym konkursie miesiąca, który odbędzie sią pod hasłem „Z odmętów szuflady”. Szczegóły konkursu i regulamin zostaną udostępnione na stronach internetowych organizatorów w dniu 05.05.2020 r.


Oficjalne wyniki w konkursie fotograficznym
Miejsce Nr.
Zdjęcie
Autor Tytuł Punkty
1ZK042030Amelia MareckaŚWIATŁO UCIEKAJĄCE Z WNĘTRZA167
2ZK042029Amelia MareckaJESIEŃ W OKRĘGU163
3ZK042060Jarosław CembrowiczBEZ TYTUŁU145
4ZK042003Krzysztof ŁukasiewiczDARK INTERIOR140
5ZK042004Krzysztof ŁukasiewiczOGRODU SERCE137
6ZK042019Stanisław GraczykWNĘTRZE WIEŻY JENNY W BOLESŁAWCU - KSIĘŻYC129
7ZK042052Wiktoria KacperekBEZ TYTUŁU129
8ZK042065Jerzy PaluszczyszynPORTRET-WE-WNĘTRZU129
9ZK042055Wiktoria MiczkoBEZ TYTUŁU127
10ZK042010Bernard ŁętowskiBEZ TYTUŁU126
11ZK042053Wiktoria KacperekBEZ TYTUŁU126
12ZK042057Dominika WilkBEZ TYTUŁU126
13ZK042007Iwona ChamplewskaMAŁZEŃSTWO W KWARANTANNIE (1)125
14ZK042063Agata StachowiakBEZ TYTUŁU125
15ZK042061Jarosław CembrowiczBEZ TYTUŁU123
16ZK042025Miłosz CiechanowiczBLASK119
17ZK042039Kinga KonigsmanBEZ TYTUŁU117
18ZK042056Dominika WilkBEZ TYTUŁU114
19ZK042008Iwona ChamplewskaMAŁZEŃSTWO W KWARANTANNIE (2)113
20ZK042009Bernard ŁętowskiBEZ TYTUŁU112
21ZK042011Małgorzata MierzwaTAJEMNICE NASZYCH DOMÓW112
22ZK042026Miłosz CiechanowiczDESZCZ112
23ZK042018Magdena KoniecznaBEZ TYTUŁU111
24ZK042020Stanisław GraczykWNĘTRZE RATUSZA W LWÓWKU ŚL. - SCHODY110
25ZK042062Agata StachowiakBEZ TYTUŁU110
26ZK042035Ewa PisarskaBEZ TYTUŁU108
27ZK042047Natalia MyszewskaBEZ TYTUŁU108
28ZK042048Natalia MyszewskaBEZ TYTUŁU108
29ZK042024Nicola BaryckaZNAJDŹ ŚWIATEŁKO W SOBIE106
30ZK042016Grzegorz SidorowiczMACIEJOWIEC105
31ZK042034Ewa PisarskaBEZ TYTUŁU105
32ZK042001Agnieszka KarczmarzCZEKANIE103
33ZK042059Piotr KozaBEZ TYTUŁU103
34ZK042013Andrzej PękałaTAJEMNICZE SCHODY102
35ZK042023Nicola BaryckaZAMKNIĘCI W SWOJEJ PASJI102
36ZK042005Patryk RosaDRUGIE DNO100
37ZK042017Grzegorz SidorowiczZAMEK KLICZKÓW100
38ZK042033Daria CzerepakBEZ TYTUŁU100
39ZK042037Karolina SzurgotBEZ TYTUŁU100
40ZK042064Jerzy PaluszczyszynPIWNICA-I-SCHODY100
41ZK042002Agnieszka KarczmarzW SKUPIENIU98
42ZK042012Małgorzata MierzwaTAJEMNICE NASZYCH DOMÓW95
43ZK042021Julia DrzewieckaMIĘDZY STRONAMI95
44ZK042051Paweł BrzezickiBEZ TYTUŁU94
45ZK042028Paweł BrzezickiBEZ TYTUŁU93
46ZK042042Klaudia ŚliwaBEZ TYTUŁU93
47ZK042045Marta WołoszynBEZ TYTUŁU93
48ZK042058Piotr KozaBEZ TYTUŁU93
49ZK042054Wiktoria MiczkoBEZ TYTUŁU92
50ZK042038Karolina SzurgotBEZ TYTUŁU91
51ZK042046Natalia KarolczykW UKRYCIU91
52ZK042027Dagmara BrzezickaBEZ TYTUŁU90
53ZK042032Aneta ZawrotniakBEZ TYTUŁU90
54ZK042041Klaudia ŚliwaBEZ TYTUŁU89
55ZK042036Ewelina SawickaBEZ TYTUŁU88
56ZK042043Laura NowakBEZ TYTUŁU85
57ZK042050Natalia SmukBEZ TYTUŁU85
58ZK042006Patryk RosaZA WNĘTRZEM83
59ZK042022Julia DrzewieckaWE WNĘTRZU... SZKLARNI83
60ZK042049Natalia SmukBEZ TYTUŁU83
61ZK042031Aneta ZawrotniakBEZ TYTUŁU82
62ZK042044Laura NowakBEZ TYTUŁU82
63ZK042014Andrzej PękałaWNĘTRZE DUSZY81
64ZK042067Sławomir GuzowskiRECE PEŁNE ROBOTY81
65ZK042040Kinga KonigsmanBEZ TYTUŁU78
66ZK042066Sławomir GuzowskiPAPIERKOWA ROBOTA75
67ZK042015Piotr SadowskiBEZ TYTUŁU74
>
*) - kliknij na wykres w celu jego powiększenia*) - kliknij na wykres w celu jego powiększenia*) - kliknij na wykres w celu jego powiększenia