poniedziałek, 29 czerwca 2020

MIESIĘCZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY "NA DŁUGIM CZASIE"


MIESIĘCZNY KONKURS FOTOGRAFICZN
CZERWIEC'20 "NA DŁUGIM CZASIE"
ZK062001-xxxx ZK062002-xxxx ZK062003-xxxx ZK062004-xxxx
ZK062005-xxxx ZK062006-xxxx ZK062007-xxxx ZK062008-xxxx
ZK062009-xxxx ZK062010-xxxx ZK062011-xxxx ZK062012-xxxx
ZK062013-xxxx ZK062014-xxxx ZK062015-xxxx ZK062016-xxxx
ZK062017-xxxx

niedziela, 28 czerwca 2020

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "NA DŁUGIM CZASIE"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "NA DŁUGIM CZASIE"


Konkurs fotograficzny miesiąca (zwany dalej konkursem) realizowany jest przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” przy współudziale Muzeum Ceramiki w formie FULL OPEN. Cykl konkursowy zamyka się w okresie trwania jednego miesiąca (od ogłoszenia do rozstrzygnięcia).
Każdy uczestnik może w określonym przez organizatora terminie wysłać na konkurs 2 (dwa) zdjęcia. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i podlega następującemu regulaminowi:
 1. Warunki które należy spełnić:
  1. Zdjęcia należy wysyłać tylko i wyłącznie na adres głównego organizatora SF „Camera” sf.camera14@gmail.com,
  2. Do załącznika maila można załączyć max 2 zdjęcia, jako nazwę pliku podać tytuł zdjęcia.
 2. W tekście wiadomości należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuły zdjęć,
  3. e-mail kontaktowy.
 3. Zdjęcie wysłane na konkurs należy przygotować:
  1. w formacie: JPG; 1200 pikseli dłuższy bok; rozdzielczość 72 dpi,
  2. zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych,
  3. załączone zdjęcia w postaci plików muszą być opatrzone tytułem nadanym przez autora, przy braku tematu imieniem i nazwiskiem.
Wraz z przystąpieniem do konkursu autor zdjęć deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie do każdego zdjęcia, niezależnie od roszczeń i praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego zdjęć przez SF „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, na wystawach, w prezentacjach, materiałach informacyjnych i promujących niniejszy konkurs. Praca zgłoszona do konkursu powinna spełniać warunki:
 • nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;
 • nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
 • nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku;
 • nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
Zdjęcia oceniane będą w trzech etapach:
 • przez niezależne jury powołane przez organizatorów,
 • przez autorów zdjęć,
 • przez internautów.
Jury oceniać będzie zdjęcia w formie elektronicznej (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej) w skali punktowej od 0 do 10. Nagrodzony zostanie autor, którego zdjęcie uzyska największą ilość punktów i ich ocena jest niezależna od głosowania internetowego.
Uczestnicy konkursu, oceniać będą zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5 (formularze do głosowania przesłane zostaną autorom przez organizatora). Internauci oceniać będą zdjęcia zamieszczone na stronie SF „Camera” w skali punktowej od 0 do 5 za pomocą formularza do którego odsyłacz znajduje się w stopce strony. Głosowanie rozpocznie się po zakończeniu naboru zdjęć do konkursu tj. od 16.06 br.
Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę punktów (głosami jury i uczestników konkursu) wygrywa. Jury może podjąć decyzję arbitralnie, niezależnie od decyzji głosujących internetowo. Zdjęcie, które uzyska najwięcej punktów w ocenie Jury i innych autorów zdjęć uczestniczących w konkursie wygrywa, a jego autor(ka) otrzyma nagrodę rzeczową ( jak w poprzednich konkursach miesiąca) Każdy z uczestników będzie miał prawo do umotywowania swojej oceny. Adres e-mail będzie weryfikował uprawnienia do głosowania i musi być podany w formularzu. Zdjęcia na które głosujemy jak i wyniki prezentowane będą na stronie SF „Camera” oraz na stronie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
Wszystkie niejasności, spory, rozstrzygane będą przez Zarząd SF „Camera” i przedstawicieli Muzeum Ceramiki na podstawie n/n. regulaminu.
Organizatorzy nie prowadzą konkursu w celach komercyjnych. Organizatorzy konkursu nie nabywają żadnych praw co do zdjęć i nie są reprezentantami autorów zdjęć. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

Terminy etapów konkursu "NA DŁUGIM CZASIE"
 • ogłoszenie konkursu do 8.06.2020 / 15:00
 • nadsyłanie zdjęć do 15.06.2020 / 24:00
 • ocena prac (głosowanie) do 28.06.2020 / 24:00
 • ogłoszenie wyników do 03.07.2020 / 15:00